En kund har en applikation där en cirkulärmatare matar fram produkter i en robotcell. För att cirkulärmataren ska fungera måste nivån i denna regleras noggrannt, vilket har inneburit att en operatör måste fylla på en liten mängd produkter vid ett visst intervall. Kunden önskade automatisera detta.

Bild: RNA Automation (rnaautomation.com)

Jag tog fram en enkel konstruktion för att möta kundens önskemål. Resultatet var en behållare med en matarrulle som matar fram produkter till cirkulärmataren. Konstruktionen gjordes till stora delar av plåt och kunden kunde själv beställa färdigskurna och bockade plåtdelar från Ekeby Rostfria för att själva slutmontera maskinen tillsammans med övriga delar som de lagt ut för tillverkning.

Jag levererade förutom ritningsunderlaget ett färdigt styrsystem som jag sedan driftsatte på plats. Detta mäter den aktuella nivån i kundens cirkulärmatare med en ultraljudsgivare och fyller sedan på produkter efter behov.
Styrsystemet levererades med ett komplett ritningsunderlag, installationsanvisning, bruksanvisning samt undertecknad Försäkran för inbyggnad av delvis fullbordad maskin.