När Marin- och Haverikonsult uppgraderat bogserbåten Tom med en ny marindiesel från Hyundai så insåg de att den inte hade en välfungerande varvtalsregulator. Det fanns förvisso en funktion för att hålla reglera varvtalet, men då kunde detta endast ställas in via en vippströmbrytare på motorpanelen. Dessutom hölls inte varvtalet särskilt stabilt.

Då Tom är utrustad med ställbar propeller, och eftersom man huvudsakligen kör fram/back samt ändrar fart genom att ställa om propellern, så var det ett absolut måste att ha en välfungerande varvtalsreglering på motorn.

Jag tog då fram en lösning baserad på standardkomponenter; en PLC från Omron samt lite kringutrustning. Utsignalen (0-10 v) från gasreglaget kopplas till regulatorn, och regulatorns utsignal till motorn. Regulatorn mäter motorns varvtal med en enkel induktiv givare.

Denna lösning går att anpassa för alla motorer med elektroniskt gasreglage. Samma regulator kan dessutom användas för flera motorer. Hör av er för mer information.