omronlogo

Jag har mångårig erfarenhet av att arbeta med Omrons produkter. Nedan presenterar jag bara ett litet urval av vad de tillhandahåller inom området industriautomation.

För mer information hänvisar jag till deras svenska hemsida: Länk.

PLC

Omron har indutriella styrsystem i alla storlekar. Från de minsta fristående CP1L som prismässigt börjar runt några tusenlappar till stora sk. maskincontrollers med industriella nätverk i NJ-serien.

Utvecklingen går idag mer och mer mot sk. fältbussar, d.v.s. att maskinens styrsystem kommunicerar över någon form av industriellt nätverk och att man flyttar ut in- och utgångar så nära maskinen som möjligt. En fördel är t.ex. att varje givare inte behöver trådas hela vägen in i maskinens elskåp utan att de kan anslutas till en sk. busskopplare ute på maskinen. Detta kallas ofta ”distribuerad I/O”.

Omron har genom åren använt ett antal olika fältbussar, men går nu mer och mer mot den populära och öppna Ethernetbaserade EtherCAT.

Har ni frågetecken kring styrsystem, hör av er så hjälper jag till att reda ut dessa.

Motordrifter / frekvensomriktare

För ett antal år sedan var frekvensomriktare dyra saker som man endast tog till om andra alternativ saknades. Idag är t.ex. Omrons MX2-serie så prisvärd att det sällan är värt att ens fundera på mjukstartare, kontaktorlösningar etc.

MX2 finns med enfas- och trefasmatning och uteffekter upp till 15 kW. Vill man driva större motorer finns andra serier av omriktare upp till 1000 kW. Läs om Omrons andra serier av frekvensomriktare här.

MX2 har inbyggd ”STO” (Safe Torque Off), vilket innebär att ett säkerhetsrelä eller en nödstoppknapp både kan inaktivera motorn samt övervaka bortkopplingen uppfyllande PLd (Performance Level D).

MX2 har även möjlighet att köra enkla program, positionsstyrning (med encoder på motorn), och kommunikation via fältbuss.

I enklare applikationer går frekvensomriktaren att driftsätta och parametrisera med hjälp av den inbyggda knappsatsen. I mer avancerade applikationer är PC-mjukvaran CX Drive att föredra. Jag kan hjälpa till med både val av frekvensomriktare, parametrisering och driftsättning.

Maskinsäkerhet

I produktområdet maskinsäkerhet finns allt från gränslägesbrytare, förreglingsbrytare, ljusridåer, laserscanners, enkla kontrollsystem/logikmoduler, egensäkra reläer till avancerad programmerbar maskinsäkerhet.

Lite förenklat så kräver komplett maskinsäkerhet tre delar:

  1. Säkra insignaler, t.ex. förreglingsbrytare, nödstoppknapp etc.
  2. Säkra utsignaler, t.ex. säker frånkoppling av en elmotor.
  3. Säker logik mellan dessa två.

I en enkel maskin kan en vanlig säkerhetsmodul (t.ex. G9SE) fungera alldeles utmärkt för ändamålet. I mer komplexa lösningar, där de olika säkerhetsfunktionerna ska vara beroende av varandra eller styras av olika villkor, kan programmerbar säkerhet vara nödvändig.

Inom området programmerbar maskinsäkerhet har Omron ett antal olika produkter, t.ex. den enklare G9SP, eller NX Safety som kan läggas på samma fältbuss som maskinens styrsystem.

Jag kan, förutom att hjälpa till att hitta rätt komponenter för er lösning, även hjälpa till med implementering/programmering av dessa.

Givare

Omron har givare av de flesta sorter; induktiva, optiska, gränslägesbrytare, encoders, samt diverse givare för maskinsäkerhetsapplikationer.

Läs mer om utbudet av givare här: Länk