När Ljusdals Traktorpullingförening byggde ny bromssläde så fick jag äran att knåpa ihop ett styrsystem till denna.

Denna släde står, i stället för en viktlåda som rör sig framåt, på luftbälgar som sänker slädens bromsplåt proportionerligt mot sträckan.

Jag byggde ett styrsystem baserat på en Omron CP1L PLC, samt en enkel textbaserad manöverpanel som ger möjlighet att justera alla relevanta parametrar, samt avläsa sträcka samt eventuella fel.

Systemet leverades komplett med elschema samt installationsanvisning.

Det kom även senare att uppgraderas med en stor display (1200*385 mm) som monteras på slädens tak. Denna visar kontinuerligt sträcka, samt FULL PULL om hela sträckan tillryggaläggs, med full läsbarhet längs hela sträckan, samt i fullt dagsljus.